Bodø Betong as

Vår største målsetning er å bli din totalleverandør på:

  • Rør og rørdeler for VA anlegg i betong i.h.t. NS 3121 og NS 3129
  • Produkter til miljø og parkanlegg
  • Granittprodukter iht NS og beskrivelser til alt av gate, park og vegformål
  • Elementer til bygg og anlegg