Produkter

Alle produkter og tjenester som blir ytet av Bodø Betong A/S skal til enhver tid være i samsvar med fastsatte spesifikasjoner som stilles av:

  • Kontrollrådet for Betongprodukter og eller Byggevareindustriens Forening
  • Norske standarder og normer NS3121 og NS3129 for produkter
  • Beskrivelse fra konsulenter og arkitekter
  • Offentlige lover

Last ned produktkataloger